DIR4 Share: BrandThink GreyArea: คลองเตย EP.1 19TYGER


หากพูดถึง ‘คลองเตย’ ก็คงเป็นภาพจำของสลัม ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และความรุนแรง ที่พบเห็นได้บ่อยครั้งจากหน้าข่าวเมื่อในอดีต ความเข้าใจแบบเดิม ๆ ที่ตีกรอบและผลิตซ้ำภาพจำเชิงลบนี้มาเรื่อย ๆ จนถึงทุกวันนี้ ชุมชนคลองเตย ยังเป็นอย่างนั้นอยู่จริงหรือ? . ในเมื่อเปลี่ยนอดีตของพื้นที่สีเทาแห่งนี้ไม่ได้ การสร้างภาพจำใหม่ให้กับมัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แร็ปเปอร์ชาวคลองเตยแท้แต่กำเนิด อย่าง ‘ 19Tyger ’ ลุกขึ้นมาใช้เพลงแร็ปสื่อสารกับคนภายนอก ให้ได้รับรู้และเข้าใจ ในแง่มุมที่มีเรื่องราวดี ๆ ของชุมชนคลองเตย งั้นเราลองมาฟังเสียงของเขากับพื้นที่สีเทาแห่งนี้กัน

DIR4 CO., LTD.

 

6/1 SOI ARI 5, PAHOLYOTHIN RD. SAMSENNAI,
PHAYATHAI, BANGKOK 10400, THAILAND.

GREAT VISUAL IMPACTS LIFE

  • Facebook - Black Circle
  • Vimeo - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

follow us