SCIENCE HIT” ใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้ววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา รอบๆชุมชน อยู่ในธรรมชาติ ท้องนา อยู่ในภูมิปัญญาและวิถีชีวิต “

ร่วมติดตามเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้ใน “SCIENCE HIT วิทยาศาสตร์ศาสตร์ทันสมัย“

เพราะไม่เพียงเลี้ยงปากท้อง หากแต่ยังช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจ

DIR4 CO., LTD.

 

6/1 SOI ARI 5, PAHOLYOTHIN RD. SAMSENNAI,
PHAYATHAI, BANGKOK 10400, THAILAND.

GREAT VISUAL IMPACTS LIFE

  • Facebook - Black Circle
  • Vimeo - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

follow us