VACCINE TEASER“ วัยรุ่น คือวัยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่จะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่___ในอนาคต “

รายการที่ท้าให้วัยรุ่น ที่สังคมมองว่าเป็นปัญหา ลุกขึ้นนมาพิสูจน์ตนเองจากสิ่งที่พวกเขามี และตัวตนที่พวกเขาเป็น

แล้วเราจะเติมคำในช่องว่างนั้น ไปพร้อมๆกัน

DIR4 CO., LTD.

 

6/1 SOI ARI 5, PAHOLYOTHIN RD. SAMSENNAI,
PHAYATHAI, BANGKOK 10400, THAILAND.

GREAT VISUAL IMPACTS LIFE

  • Facebook - Black Circle
  • Vimeo - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

follow us